ஞாயிறு, 27 டிசம்பர், 2015

வாழ்த்த வார்த்தைகள் இல்லை

பிறந்தநாள் உனக்கு...
வாழ்த்த வார்த்தைகள்
இல்லை எனக்கு...
பரிசுகள் உண்டு உனக்கு...
ஆயிரம் முத்தங்களும்...
என் காதலும்...
என்னுள் நீ வசிக்கும் இதயமும்...
பரிசாக என்னையே எடுத்துக்கொள்...
என்னையே உனக்குத் தந்தேன்...

-Ajai sunilkar Joseph

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக