திங்கள், 21 டிசம்பர், 2015

நினைவில் இருக்குமா...?

நீ எனக்குள்
                 இருப்பதையே
நான் மறந்து
                 விட்டேன்...
ஆம்...
                 தனக்குள் ஒரு
இதயம் இருப்பதும்
                 அதில் நினைவுகள்
இருப்பதும்...
                 எப்போதும் நினைவில்
இருக்குமா...?

-Ajai sunilkar Joseph

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக