ஞாயிறு, 27 டிசம்பர், 2015

உனக்கு இன்று பிறந்தநாளா...??

என்னவளே எனக்காய் பிறந்தவளே...
என் உயிரில் கலந்த உனக்கு
இன்று பிறந்தநாளா...?
உன்னை வாழ்த்த என்னிடம்
வார்த்தைகள் இல்லையேடி...
வாழ்த்துக்குப் பதிலாக
பரிசொன்றை தருகிறேனடி...
விரும்பினால் உன்
இதழ்களில் ஏற்றுக்கொள்...
இல்லையென்றால்
எனக்கே திருப்பிக்கொடு...

-Ajai sunilkar Joseph

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக