ஞாயிறு, 20 டிசம்பர், 2015

என்னை விரும்பினதும் வெறுத்ததும் நீதான்

என்னை யாரும்   

விரும்பினதில்லை...

அதற்காக யாரும்       

வெறுத்ததுமில்லை...

என்னை விரும்பினதும்...

என்னை வெறுத்ததும்...

நீ மட்டும்தான் உயிரே...

-Ajai sunilkar Joseph

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக