வியாழன், 28 ஜனவரி, 2016

ஒரு முறை சுவாசம் கொள்

நீயும் நெருங்கி வந்தாய்...
நானும் நெருங்கி வந்தேன்...
நீயோ விலகி சென்றாய்
நானோ விலகவில்லை...
நிகராக எனது உயிரை
நான் விலகி விட்டேன்...
விலகிய உயிரோ உன்னை
சுற்றியே வருகின்றது...
உன் சுவாசத்திலாவது
சேர்ந்து விடலாம் என்று...
ஒரு முறை சுவாசம் கொள்
நிம்மதியாக விலகி செல்வேன்...

-Ajai Sunilkar Joseph

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக