திங்கள், 15 பிப்ரவரி, 2016

கற்பனைகள் சூழ்ந்த தீவு என்னிதயம்...

கற்பனை கவிதைகள் எழுதி
கற்பனையின் விழியோரம்
விழித்திருந்து விழுந்து கிடந்தேன்...
அந்த வழியோரம் வந்த வாசகி ஒருத்தி...
கற்பனைகளை ரசித்து சென்று...
என்னுள் வசிக்க வேண்டுமென்று...
என்னிடம் யாசித்து சென்றாள் காதலை...
என்னிதயம்தான் கற்பனைகளால்
சூழப்பட்ட தீவு போலாயிற்றே...
அவளை நிஜமென எப்படி
நம்பினேனோ தெரியவில்லை...
என் கற்பனைகளை கலைத்து விட்டு
எப்படி என்னுள் குடியேறினாள்
என்பதும் புரியவில்லை....

Ajai Sunilkar Joseph

ajaisunilkarjoseph.blogspot.com

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக