திங்கள், 22 பிப்ரவரி, 2016

வேர்வைத் துளி

இயற்கை உர

                வரிசையில் உன்

வேர்வைத் துளிகளும்

                 சேர்க்கப் பட்டதோ...!

நெற்கதிர்கள் இத்தனை

                 செழிப்பாக வளர்ந்து

நிற்க்கின்றதே உன்

                 வேர்வைத் துளிகளில்...

Ajai Sunilkar Joseph

ிரியமில்லாதவனின் கண்கள் சிந்திய கவிதைத் துளிகள்

ajaisunilkarjoseph.blogspot.com

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக