செவ்வாய், 17 ஜனவரி, 2017

புரிந்தாலும் பிரிவாயா...!

புரிந்தாலும் பிரிவாயா...!


ன் பெயரையே
              உச்சரித்த என்
இதயத்தை இறுக்கி,
              பிழிந்து என் 
காதலின்  உதிரத்தை 
              எடுத்தாயோ...!
என் இதயத்தை
              கொஞ்சம் வாசித்துப்
பாரடிப்  பாதகத்தி...
              அது யாசிக்கும் 
காதல் உனக்குப் புரியுமடி...!
               புரிந்தாலும் எனைப்
பிரிவாயோ...!
               பிரிந்தாலும் வருவாயா
பரிவாக...!

By...Ajai Sunilkar Josephகரையோரம் சிதறிய கவிதைகள்     

10 கருத்துகள்: