வியாழன், 19 ஜனவரி, 2017

பிச்சு போட்ட நெஞ்சம்...

பிச்சு போட்ட நெஞ்சம்...


நீ வாழ்ந்த போன
இவனது நெஞ்சில் 
இன்னொருத்தி
வாழ்ந்து போக இவன் 
மனம் வாடகை வீடா...?
அப்படி செய்தால் 
நீ பிச்சு போட்ட 
எந்தன் நெஞ்சம் எச்சில் 
பட்டதென அறிந்தால் 
அதிலே அவள்தான் 
வாழ்வாளா...?

By...Ajai Sunilkar Joseph
கரையோரம் சிதறிய கவிதைகள்

8 கருத்துகள்: