சனி, 7 ஜனவரி, 2017

நீ என்றால் பிடிக்கும்...

நீ என்றால் பிடிக்கும்...


ண்ணீர்த் துளிகள் பிடிக்கும்
துடைப்பது உன் கரம் என்றால்,
அழுகை எனக்குப் பிடிக்கும்
ஆறுதல் சொல்வது நீ என்றால்,
ஏக்கங்கள் எனக்குப் பிடிக்கும்
எதிர்பார்ப்புகள் நீ என்றால்,
தூக்கம் எனக்கு பிடிக்கும்
உந்தன் மடியில் என்றால்,
கனவுகள் எனக்கு பிடிக்கும்
அதின் நிஜங்கள் நீ என்றால்...

By...Ajai Sunilkar Joseph
கரையோரம் சிதறிய கவிதைகள்

12 கருத்துகள்: